Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Stadsnieuws Woonstad

Op deze pagina treft u zowel actueel als achtergrond informatie aan uit de stad Groningen over zaken wat onze stad bezig houdt.

Dit nieuws kan zowel bestaan uit sport, politiek, cultuur alsmede over besluiten welke direct invloed hebben op het leven in de stad Groningen. Informatie over uitgaan en ontspanning kunt u vinden onder de rubriek met dezelfde naam op de site van woonstad Groningen.

Donderdag 7 maart

AAN- EN VERKOOPBELEID MAKELAARS IS RIJP VOOR EEN KRITISCHE TOETSING

Het stuit steeds meer zoekers naar een nieuwe woning tegen de borst dat een groeiend aantal verkopende makelaars zich bedient van verkoopmethodes waarbij slechts het belang van de verkoper en de makelaar voorop staat. In die handelwijze is bijna alles geoorloofd. Deze minachting van potentiële kopers geschiedt vooral in en direct rondom de stad Groningen.

Verkopers beroepen zich veelal op de huidige wetgeving en makelaars van de verkopende partijen verschuilen zich in het verlengde daarvan achter de belangen van hun opdrachtgevers. Het gevolg is dat kopers vaak direct of indirect tegen elkaar worden uitgespeeld. Deze manier van handelen was vroeger niet conform de erecode van de NVM, maar vandaag-de-dag telt dat blijkbaar niet meer. Veel makelaars hebben ethiek niet meer in hun vaandel staan.

Het gebeurt zelfs geregeld dat wanneer er overeenstemming is bereikt tussen een potentiële koper en de verkoper, zelfs na bemiddeling van makelaars van beide partijen, de 'verkoopmakelaar' een overeenkomst alsnog laat ontbinden en met een andere partij tot nog een beter resultaat probeert te komen. Het gevolg is dat de potentiële koper niet alleen onaangenaam wordt verrast, maar veelal ook nog eens kosten heeft gemaakt met allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek. Dit handelen schaadt niet alleen het vertrouwen van potentiële kopers bij het vinden van een geschikte woning, het  leidt eveneens tot een slechte en niet uit te leggen beeldvorming bij de consument over de werkwijze van een verkoopmakelaar .

Ingegeven door de huidige marktomstandigheden wordt eveneens het systeem van verkoop bij inschrijving door verkopende partijen en hun makelaars gehanteerd. Deze toch al niet transparante vorm van verkoop wordt nog eens extra ondoorzichtig doordat er 'verkoopmakelaars' zijn die zich niet aan de sluiting van de termijn van inschrijving houden en pas een dag er na, of nog later, de inschrijvers beantwoorden.

Dit doet vermoeden dat na de termijn waarin mensen hun bod kenbaar kunnen maken, 'verkoopmakelaars' nog door gaan met onderhandelen. Dit vermoeden wordt versterkt doordat die makelaars bij het doorgeven van de uitslag, aan zowel inschrijvers als hun aankoopmakelaars, geen duidelijkheid willen geven over de uiteindelijke opbrengst van de verkochte woning en onder welke voorwaarden. Ook deze ondoorzichtige vorm van verkoop en gebrekkige communicatie plaatst het gilde der makelaardij in een slecht daglicht. Bovendien wordt op deze wijze het vertrouwen in de woningmarkt geschaad.

Navraag bij overige marktpartijen in de woningmarkt, zoals notarissen, hypotheekadviseurs en consumenten, leert dat iedereen gruwelt van deze vorm van verkoopbemiddeling en dat hier regelgeving voor dient te worden ontworpen. Na overleg met enkele juristen zou een eerste aanzet kunnen zijn om verkopers direct na overeenstemming een soort intentieverklaring te laten ondertekenen dat de transactie tot stand is gekomen. Indien de verkoper later beslist om het pand toch aan iemand anders te gunnen, heeft deze verkoper en zijn makelaar waarschijnlijk wel iets juridisch en moreel uit te leggen en is het geen uitgemaakte zaak dat de verkoper de woning zonder meer aan een andere partij kan verkopen.

Tevens kan het informeren van de potentiële kopers  in de media over de werkwijze van 'verkoopmakelaars' die gebruik dan wel misbruik maken van de machtspositie – veroorzaakt door de huidige verkoopmarkt - bijdragen tot het indammen van de gesignaleerde misstanden. Reeds nu al zijn er veel potentiële kopers die geen bezichtiging meer plannen bij 'verkoopmakelaars' die zich aan voornoemde praktijken bezondigen.

Bij het wegblijven van potentiële kopers zullen de 'verkoopmakelaars' indirect verplicht worden om hun werkwijze aan te passen en op een moreel correcte wijze het verkoopproces te volgen en voorzien van duidelijke informatie over het te voeren verkoopproces. Het valt namelijk op dat 'verkoopmakelaars' die juist 'extra' ge(mis)bruik maken van de huidige verkoopmarkt bij het tot stand komen van de overeenstemming met een koper op geen enkele wijze kenbaar maken dat men eventueel doorgaat met onderhandelen. En zelfs de mogelijkheid open houden de woning aan een andere partij te verkopen.

Met het opstellen van enkele regels, door bijvoorbeeld een beroepsorganisatie als de NVM, kan een betrouwbaarder verkoopproces worden gecreëerd. Iedere  'verkoopmakelaar' moet vooraf duidelijk maken hoe hij of zij het verkoopproces voert,  tot aan het plaatsen van de handtekening en het uitwerken van de bedenktijd toe. Op die manier wordt een inzichtelijker en transparanter verkoopproces verkregen, zodat potentiële kopers gelijke kansen krijgen. Het in de arm nemen van een ervaren en deskundige NVM-makelaar als bonafide begeleider van het aankoopproces mag hierbij niet ontbreken. Het geeft de garantie dat ongelijkheid tussen verkoper met eigen makelaar en koper niet meer voorkomt.

Bekijk overige nieuwsberichten

Poll

IS FC GRONINGEN AL KLAAR OP DE TRANSFERMARKT?
Laatste Nieuws
Vrijdag 31 januari Derde Helft (394)

Het gerenommeerde stadscafé De Wolthoorn in de Groninger binnenstad staat bekend als een etablissement waar vooral politici, kunstenaars en ander (semi)intellectueel volk vochtige geneugten des levens tot zich nemen. Maar de stadse sportwereld komt er inmiddels ook over de vloer. Het is bijvoorbeeld het 'clublokaal' van de mannen die achter de website Sport in Stad zitten. Dit medium, met als hoofdredacteur good old Jan A. van der Veen, vierde er deze week haar vijfjarig bestaan en deed dat op uitbundige wijze voor haar alsmaar grotere wordende groep volgers en medewerkers. Er waren ook speciale gasten. Jans Abbingh, de vader van tophandbalster Lois, gaf een inkijkje in het hectische sportleven van zijn dochter, en oud-topvolleyballer Wytze Kooistra gaf een inkijkje in zijn sport.

Lees meer »
Vrijdag 31 januari Derde Helft (394)

Het gerenommeerde stadscafé De Wolthoorn in de Groninger binnenstad staat bekend als een etablissement waar vooral politici, kunstenaars en ander (semi)intellectueel volk vochtige geneugten des levens tot zich nemen. Maar de stadse sportwereld komt er inmiddels ook over de vloer. Het is bijvoorbeeld het 'clublokaal' van de mannen die achter de website Sport in Stad zitten. Dit medium, met als hoofdredacteur good old Jan A. van der Veen, vierde er deze week haar vijfjarig bestaan en deed dat op uitbundige wijze voor haar alsmaar grotere wordende groep volgers en medewerkers. Er waren ook speciale gasten. Jans Abbingh, de vader van tophandbalster Lois, gaf een inkijkje in het hectische sportleven van zijn dochter, en oud-topvolleyballer Wytze Kooistra gaf een inkijkje in zijn sport.

Lees meer »
Donderdag 21 november Derde Helft (389) donderdag 21 november 2019

Een dreigende rel in aanloop naar het  Groninger Sportgala, dat voor 2 december staat gepland in MartiniPlaza, is in de kiem gesmoord. Wat was het geval?

Lees meer »
Woensdag 13 november Derde Helft (388) dinsdag 13 november 2019


Over ruim twee jaar zal de overwinning op Bommen Berend, alias de oorlogzuchtige bisschop van Münster, extra feestelijk worden gevierd in de stad Groningen. Want dan, op 28 augustus 2022, is het exact 350 jaar geleden dat dat gebeurde, onder aanvoering van de ingehuurde beroepsstrijder Carl Rabenhaupt. Met wat voor evenementen dat herdacht gaat worden is uiteraard nog niet bekend, al zal er heel wat traditioneels bij zitten, zoals de paardenkeuring en het nachtelijke vuurwerk. Wellicht wordt er ook ruimte gegeven aan een etappe van de weer in ere herstelde Deutschlandtour voor wielerprofs.

Lees meer »
Woensdag 16 oktober Derde Helft (387) dinsdag 15 oktober 2019

Twee dagen na de 33ste Vier Mijl van Groningen opmerkelijk nieuws vanuit de organisatie van de loopfestijn. Racedirector Elske Dijkstra stopt er mee. Ze vertrekt ook bij het sportbureau Golazo Noord-Nederland. Elske is twintig jaar betrokken geweest bij de Vier Mijl. Ze begon als freelancer en toen ze in dienst trad bij Topsport Noord-Nederland van wijlen Grietje Pasma, werd ze manager marketing en communicatie. Daarna kreeg ze een rol als Senior Projectmanager en laatstelijk, nadat Grietje met pensioen was gegaan, racedirector.
 

Lees meer »