Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Stadsnieuws Woonstad

Op deze pagina treft u zowel actueel als achtergrond informatie aan uit de stad Groningen over zaken wat onze stad bezig houdt.

Dit nieuws kan zowel bestaan uit sport, politiek, cultuur alsmede over besluiten welke direct invloed hebben op het leven in de stad Groningen. Informatie over uitgaan en ontspanning kunt u vinden onder de rubriek met dezelfde naam op de site van woonstad Groningen.

Woensdag 20 februari

ZIJN WIJ ER TOCH WEER INGETUIND

 Wat zijn de gevolgen van het rode potlood, dat door nog geen geen 50% van alle kiesgerechtigden is gehanteerd. Moeten wij blij zijn met de 11 raadszetels van Groen Links in de gemeenteraad, uitmondend in drie wethoudersposten?

Zijn wij vergeten dat onder bewind Groen Links-wethouder Karin Dekker maar liefst 50 miljoen euro is besteed aan de plannen voor een nooit gerealiseerde tram in Groningen?

Was het dezelfde wethouder Karin Dekker niet die ons heeft opgezadeld met een ongekend problematisch plan voor de ombouw van de zuidelijke Ringweg, dwars door de stad Groningen heen? Een project waarvan de uitkomst ongewis is, zowel qua tijd als financiën. En dat, aldus kenners van wegenbouw en verkeerscirculatie, zonder enig uitzicht op verbetering van de huidige situatie.

Was het niet de wethouder uit het het vorige college en vormer van de nieuwe coalitie, Mattias Gijsbertsen, die de gemeente een strop van minimaal 7 miljoen bezorgde met zijn faliekant geflopte aardwarmteproject op het Zerniketerrein? Onvolledig onderzoek naar de effecten hiervan en het mogelijke risico op nieuwe aardbevingen leidden tot dit financiële echec.

Waren het niet juist de PvdA en Groen Links die de stad Groningen hebben opgezadeld met het overbodige en door de meeste Stadjers niet gewenste Forum? Een megalomaan bouwwerk dat minimaal 200 miljoen heeft gekost en jaarlijks een fors dreigend te kort gaat opleveren voor de stad.

Was het niet met name de PvdA dat de kosten van nieuwbouwwijk Meerstad recent naar 1 miljard heeft laten oplopen zonder enige zekerheid dat dit bedrag op korte termijn zal worden terug betaald?

Was het niet D66-wethouder Paul de Rook die zich door FC Groningen heeft laten meetrekken in een steeds onduidelijker wordende functie van het TopsportZorgCentrum? De gemeente heeft er voor minimaal 8 miljoen euro aan bijgedragen, onwetend van het nut voor de Groninger sport. 

Allemaal vragen waar wij inmiddels duidelijke antwoorden op hebben gekregen. Antwoorden die rieken naar zowel wanbestuur als verkwisting van gemeenschapsgeld en die de gemeente Groningen in economisch mindere tijden voor grote problemen zal stellen.

Het is des te opmerkelijker in deze dat juist de veroorzakers van verkwisting en wanbeleid de nieuwe beleidsbepalers zijn van de gemeente Groningen. Heeft de rest van de politieke partijen zitten slapen of voelden zij zich zelf ook debet aan het gevoerde beleid? Krachtig oppositie voeren en de burgers waarschuwen voor geld over de balk gooiend-bestuur bleef in elk geval uit tijdens de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht ingegeven door de hoop om weer mee te mogen regeren?

Waren de nieuwkomers in het Groninger politieke spectrum te blij dat zij mee mochten doen en te idealistisch inzake hun eigen stokpaardjes?

Woonstad Groningen zal u objectief, helder en vooral onafhankelijke gaan informeren over de politiek in Groningen. Voorlopig moeten wij echter vooral denken aan een memorabele uitspraak van wijlen de legendarische voetbalverslaggever Herman Kuiphof na de verloren WK-finale tegen Duitsland;  “ZIJN WIJ ER TOCH WEER INGETUIND!!!”

Bekijk overige nieuwsberichten

Poll

IS FC GRONINGEN AL KLAAR OP DE TRANSFERMARKT?
Laatste Nieuws
Vrijdag 31 januari Derde Helft (394)

Het gerenommeerde stadscafé De Wolthoorn in de Groninger binnenstad staat bekend als een etablissement waar vooral politici, kunstenaars en ander (semi)intellectueel volk vochtige geneugten des levens tot zich nemen. Maar de stadse sportwereld komt er inmiddels ook over de vloer. Het is bijvoorbeeld het 'clublokaal' van de mannen die achter de website Sport in Stad zitten. Dit medium, met als hoofdredacteur good old Jan A. van der Veen, vierde er deze week haar vijfjarig bestaan en deed dat op uitbundige wijze voor haar alsmaar grotere wordende groep volgers en medewerkers. Er waren ook speciale gasten. Jans Abbingh, de vader van tophandbalster Lois, gaf een inkijkje in het hectische sportleven van zijn dochter, en oud-topvolleyballer Wytze Kooistra gaf een inkijkje in zijn sport.

Lees meer »
Vrijdag 31 januari Derde Helft (394)

Het gerenommeerde stadscafé De Wolthoorn in de Groninger binnenstad staat bekend als een etablissement waar vooral politici, kunstenaars en ander (semi)intellectueel volk vochtige geneugten des levens tot zich nemen. Maar de stadse sportwereld komt er inmiddels ook over de vloer. Het is bijvoorbeeld het 'clublokaal' van de mannen die achter de website Sport in Stad zitten. Dit medium, met als hoofdredacteur good old Jan A. van der Veen, vierde er deze week haar vijfjarig bestaan en deed dat op uitbundige wijze voor haar alsmaar grotere wordende groep volgers en medewerkers. Er waren ook speciale gasten. Jans Abbingh, de vader van tophandbalster Lois, gaf een inkijkje in het hectische sportleven van zijn dochter, en oud-topvolleyballer Wytze Kooistra gaf een inkijkje in zijn sport.

Lees meer »
Donderdag 21 november Derde Helft (389) donderdag 21 november 2019

Een dreigende rel in aanloop naar het  Groninger Sportgala, dat voor 2 december staat gepland in MartiniPlaza, is in de kiem gesmoord. Wat was het geval?

Lees meer »
Woensdag 13 november Derde Helft (388) dinsdag 13 november 2019


Over ruim twee jaar zal de overwinning op Bommen Berend, alias de oorlogzuchtige bisschop van Münster, extra feestelijk worden gevierd in de stad Groningen. Want dan, op 28 augustus 2022, is het exact 350 jaar geleden dat dat gebeurde, onder aanvoering van de ingehuurde beroepsstrijder Carl Rabenhaupt. Met wat voor evenementen dat herdacht gaat worden is uiteraard nog niet bekend, al zal er heel wat traditioneels bij zitten, zoals de paardenkeuring en het nachtelijke vuurwerk. Wellicht wordt er ook ruimte gegeven aan een etappe van de weer in ere herstelde Deutschlandtour voor wielerprofs.

Lees meer »
Woensdag 16 oktober Derde Helft (387) dinsdag 15 oktober 2019

Twee dagen na de 33ste Vier Mijl van Groningen opmerkelijk nieuws vanuit de organisatie van de loopfestijn. Racedirector Elske Dijkstra stopt er mee. Ze vertrekt ook bij het sportbureau Golazo Noord-Nederland. Elske is twintig jaar betrokken geweest bij de Vier Mijl. Ze begon als freelancer en toen ze in dienst trad bij Topsport Noord-Nederland van wijlen Grietje Pasma, werd ze manager marketing en communicatie. Daarna kreeg ze een rol als Senior Projectmanager en laatstelijk, nadat Grietje met pensioen was gegaan, racedirector.
 

Lees meer »