Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Helpman

Een van de belangrijkste wijken aan de zuidzijde van de stad Groningen is de Helpman-Sterrebosbuurt. Het voormalige brinkdorp Helpman is gelegen tussen de Rivierenbuurt/Herewegbuurt aan de ene kant en de Villawijk/De Wijert aan de andere zijde. Naast woningen is er eveneens voldoende detailhandel aanwezig. Deze detailhandel bevindt zich vooral rondom de Hereweg. Helpman was vroeger een plaats waar de middenstand en hoogopgeleiden graag woonden. De meestal tussen 1.900 en de tweede wereld oorlog gebouwde woningen zijn vooral in particulier bezit en er zijn hierdoor weinig coöperatie woningen aanwezig. De type woningen variëren van grond gebonden geschakelde woningen tot flats maar ook boven en beneden woningen zijn voldoende in de wijk aanwezig. Tenslotte dient vermeld dat er eveneens in de wijk een kleine 28 woonwagens aanwezig zijn.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 68 % Huishoudens zonder kinderen 18 % Huishoudens met kinderen 14 %
Burgelijke staat Ongehuwd 71 % Gehuwd 18 % Gescheiden 8 % Verweduwd 3 %
Aantal inwoners: 6050 Bevolkingsdichtheid: 10316 inwoners per km2;
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 10 % Personen 15 - 24 jaar. 21 % Personen 25 - 44 jaar. 35 % Personen 45 - 64 jaar. 22 % Personen 65+ 12 %