Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Indische Buurt

De wijk is zowel in de 20e, 30e alsmede de 50e jaren van de vorige eeuw gerealiseerd. De ligging van de wijk bevindt zich tussen de Korreweg en de Bedumerweg. In de wijk wordt voornamelijk gewoond maar er is ook enige horeca aanwezig alsmede een supermarkt. Het woningaanbod bestaat voornamelijk uit coöperatie woningen maar door renovatie en sloop in de laatste jaren is het eigen woning bezit ook in de wijk toegenomen. In de wijk is weinig tot geen detailhandel en bedrijvigheid aanwezig.

Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 10 % Personen 15 - 24 jaar. 30 % Personen 25 - 44 jaar. 37 % Personen 45 - 64 jaar. 16 % Personen 65+ 7 %
Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 72 % Huishoudens zonder kinderen 16 % Huishoudens met kinderen 12 %
Burgelijke staat Ongehuwd 79 % Gehuwd 12 % Gescheiden 7 % Verweduwd 2 %
Aantal inwoners: 8530 Bevolkingsdichtheid: 12313 inwoners per km2;