Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Kostverloren

De wijk Kostverloren is een kleinere wijk gelegen aan de westkant van de stad Groningen tussen de Friesestraatweg en de Schilderswijk in. De wijk is na de oorlog in de vijftiger jaren gebouwd en bezit veel coöperatie woningen. De aanwezige woningen betreffen zowel flats, beneden, boven als schipperswoningen maar zijn kwa afmetingen over het algemeen kleiner dan in de naast gelegen Schilderswijk. Ook treft men in de wijk in vergelijking tot de Schilderswijk minder studentenbewoning aan.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 67 % Huishoudens zonder kinderen 22 % Huishoudens met kinderen 11 %
Burgelijke staat Ongehuwd 75 % Gehuwd 16 % Gescheiden 7 % Verweduwd 3 %
Aantal inwoners: 2250 Bevolkingsdichtheid: 9086 inwoners per km2;
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 6 % Personen 15 - 24 jaar. 27 % Personen 25 - 44 jaar. 37 % Personen 45 - 64 jaar. 20 % Personen 65+ 10 %