Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Noorddijk-Ruischerbrug

De wijk Noorddijk-Ruischerbrug kenmerkt zich als twee kleinere plattelands kernen waar meerdere bouwstijlen en bouwjaren door elkaar heen lopen. De laatste uitbreiding heeft plaats gevonden in de 50e jaren van de vorige eeuw. De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen wat zowel in handen is van coöperaties alsmede particulieren. De wijk is gelegen aan de Noordoosterlijke stadsrand van de stad Groningen tussen het Damsterdiep, het Eemskanaal, Drielanden en Lewenborg. Er is in de wijk verder geen bedrijvigheid aanwezig.

Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 22 % Personen 15 - 24 jaar. 11 % Personen 25 - 44 jaar. 28 % Personen 45 - 64 jaar. 33 % Personen 65+ 5 %
Aantal inwoners: 1380 Bevolkingsdichtheid: 6166 inwoners per km2;
Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 21 % Huishoudens zonder kinderen 29 % Huishoudens met kinderen 50 %
Burgelijke staat Ongehuwd 55 % Gehuwd 38 % Gescheiden 6 % Verweduwd 1 %