Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Noorderhoogebrug

Aan de noordelijker stadsrand langs het Boterdiep en Wolddijk bevindt zich de wijk Noorderhoogebrug. De wijk kenmerkt zich als een dorpskarakter met veelal oudere woningen gelegen in een lintbebouwing. In deze lintbebouwing bevinden zich verschillend gebouwde grondgebonden woningen uit verschillende bouwperiodes. De woningen betreffen bijna allemaal koopwoningen. In de wijk bevindt zich eveneens een bedrijventerrein waar diverse verschillende kleinschalige bedrijven aanwezig zijn. Dit bedrijventerrein draagt de naam Lamsoor en is rondom de eeuwwisseling gerealiseerd.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 32 % Huishoudens zonder kinderen 36 % Huishoudens met kinderen 32 %
Burgelijke staat Ongehuwd 53 % Gehuwd 38 % Gescheiden 7 % Verweduwd 2 %
Aantal inwoners: 285 Bevolkingsdichtheid: 588 inwoners per km2;
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 15 % Personen 15 - 24 jaar. 15 % Personen 25 - 44 jaar. 18 % Personen 45 - 64 jaar. 39 % Personen 65+ 13 %