Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Oosterpoort

De oosterpoort is een van de eerste grote uitbreidingswijken van de stad Groningen. De wijk bevindt zich aan het zuid-oosten van de stad Groningen tussen het voetbalstadion van FC Groningen, het Noordlease stadion, en de aan de westzijde gelegen spoorlijn. Het grooste deel van de wijk is aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintiger eeuw gebouwd. In de wijk bevinden zich voornamelijk woningen maar detailhandel en enige horeca is eveneens in de wijk aanwezig. Een derde van de woningen betreft coöperatie woningen. De aanwezige woningen betreffen voornamelijk beneden en bovenwoningen maar ook de voor de stad Groningen bekende en populaire schipperswoningen zijn in de wijk goed vertegenwoordigd. Ook zijn er circa 40 woonschepen in de wijk aanwezig.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 71 % Huishoudens zonder kinderen 20 % Huishoudens met kinderen 9 %
Burgelijke staat Ongehuwd 80 % Gehuwd 12 % Gescheiden 6 % Verweduwd 2 %
Aantal inwoners: 5120 Bevolkingsdichtheid: 12915 inwoners per km2;
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 6 % Personen 15 - 24 jaar. 32 % Personen 25 - 44 jaar. 34 % Personen 45 - 64 jaar. 20 % Personen 65+ 8 %