Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Oranjebuurt

De wijk is vooral gerealiseerd tussen de beide wereldoorlogen en is gelegen ten noordwesten van het Stadscentrum. De wijk wordt begrensd door het Noorderplansoen, het Reitdiep en de Spoorlijn naar Delfzijl. In de wijk wordt voornamelijk gewoond afgewisseld met enige horeca. Ongeveer een derde van de woningvoorraad is in bezit van coöperaties. Ook zijn er ca. 25 woonschepen in de wijk aanwezig.

Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 11 % Personen 15 - 24 jaar. 26 % Personen 25 - 44 jaar. 29 % Personen 45 - 64 jaar. 22 % Personen 65+ 12 %
Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 61 % Huishoudens zonder kinderen 22 % Huishoudens met kinderen 17 %
Burgelijke staat Ongehuwd 72 % Gehuwd 19 % Gescheiden 7 % Verweduwd 3 %
Aantal inwoners: 2835 Bevolkingsdichtheid: 10831 inwoners per km2;