Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Paddepoel

Eveneens aan de westzijde is gelegen de wijk Paddepoel. De wijk Paddepoel is eind zestiger jaren gebouwd en is gelegen exact tussen Selwerd en Vinkhuizen in. De woningen zijn gelegen in voornamelijk rechte straten en bestaan vooral uit geschakelde en grondgebonden woningen alsmede flats met 3 a 4 verdiepingen. De woningen en appartementen zijn deels in coöperatie en deels in particulier bezit. De laatste jaren zijn zeer veel coöperatie woningen en appartementen gesloopt en vervangen door koopwoningen en koopappartementen. Door de sloop en nieuwbouw is de uitstraling van de wijk de laatste jaren ook sterk verbeterd. Een grote trekker in de wijk is de aanwezigheid van het grootste winkelcentrum van de stad Groningen, winkelcentrum Paddepoel. Bijna alle soorten van detailhandel zijn op het Winkelcentrum aanwezig. Voorts zijn er in Paddepoel een zwembad aanwezig, enige horeca, een crematorium en enkele sportvelden. Ook Paddepoel grenst aan het universiteitscomplex Zernike waardoor de wijk een grote aantrekkingskracht op studenten en jongeren heeft.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 59 % Huishoudens zonder kinderen 20 % Huishoudens met kinderen 21 %
Burgelijke staat Ongehuwd 59 % Gehuwd 25 % Gescheiden 9 % Verweduwd 7 %
Aantal inwoners: 9815 Bevolkingsdichtheid: 8139 inwoners per km2;
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 15 % Personen 15 - 24 jaar. 17 % Personen 25 - 44 jaar. 27 % Personen 45 - 64 jaar. 20 % Personen 65+ 21 %