Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Selwerd

De wijk Selwerd is in de 60e jaren als uitbreidingswijk aan de westzijde van de stad Groningen gerealiseerd. De wijk is gelegen tussen de spoorlijn naar Delfzijl, de Noordelijke ringweg, het Zernike complex en de Selwerder begraafplaats. In Selwerd bevinden zich twee winkelcentra, enige horeca, voetbalvelden, een grote begraafplaats, scholen, het Noorderstation en het universiteitscomplex Zernike grenst bijna aan de wijk. De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit drie hoogflats en geschakelde grondgebonden woningen. De woningen zijn zowel in particulier alsmede coöperatie bezit. Het valt op dat er naar verhouding in de wijk de laatste jaren weinig is gesloopt zodat de oorspronkelijke structuur van de wijk nog aanwezig is.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 64 % Huishoudens zonder kinderen 19 % Huishoudens met kinderen 16 %
Burgelijke staat Ongehuwd 67 % Gehuwd 20 % Gescheiden 7 % Verweduwd 6 %
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 12 % Personen 15 - 24 jaar. 29 % Personen 25 - 44 jaar. 27 % Personen 45 - 64 jaar. 16 % Personen 65+ 16 %
Aantal inwoners: 6525 Bevolkingsdichtheid: 7911 inwoners per km2;