Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Tuinwijk

De wijk Tuinwijk betreft een oudere uitbreidingswijk aan het westen van de stad Groningen. De wijk is deels gerealiseerd voor de 2e wereldoorlog en deels in de 60e jaren van de vorige eeuw. De wijk bevindt zich tussen Paddepoel, Selwerd en de spoorlijn naar Delfzijl. De woningen betreffen voornamelijk boven en benedenwoningen zowel in particulier eigendom alsmede in het bezit van coöperaties. De laatste jaren hebben de coöperaties veel van hun aanbod gerenoveerd en verkocht zodat er meer eigen woning bezit is ontstaan. Verdere voorzieningen zijn niet in de wijk aanwezig. Voor detailhandel, scholen en horeca dient men zich te wenden tot het naast gelegen centrum van de stad Groningen of de omliggende wijken. Wel bevindt zich het Noorderstation zich naast de wijk waardoor men ook via dit openbaar vervoer het centrum kan bereiken alsmede de dorpen in het noorden van de provincie Groningen.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 66 % Huishoudens zonder kinderen 22 % Huishoudens met kinderen 12 %
Burgelijke staat Ongehuwd 80 % Gehuwd 12 % Gescheiden 7 % Verweduwd 1 %
Aantal inwoners: 1575 Bevolkingsdichtheid: 10157 inwoners per km2;
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 10 % Personen 15 - 24 jaar. 24 % Personen 25 - 44 jaar. 45 % Personen 45 - 64 jaar. 15 % Personen 65+ 6 %