Laatste
nieuws
Wilt u weten wat uw huis waard is?
Doe de gratis waardescan!

Vinkhuizen

In het verlengde van de wijken Selwerd en Paddepoel is aan het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren de wijk Vinkhuizen gerealiseerd. De wijk ligt in tussen De Held, Hoogkerk en Paddepoel. Naast grondgebonden geschakelde woningen en 3 hoogflats zijn er ook hoge galerijflats in de wijk aanwezig. Een deel van deze flats alsmede veel coöperatie woningen zijn de laatste jaren gesloopt en vervangen door vooral koopwoningen. De wijk heeft hierdoor een complete transformatie ondergaan. Ook het winkelcentrum is gesloopt en verbouwd. In de wijk bevinden zich naast coöperatie en koopwoningen eveneens scholen en sportvelden. Ook enige horeca is op het winkelcentrum aanwezig. Door de ligging in de nabijheid van het universiteitscomplex Zernike worden veel woningen aan de noordzijde van de wijk bewoond voor kamerverhuur.

Samenstelling huishoudens Eenpersoonshuishouden 50 % Huishoudens zonder kinderen 22 % Huishoudens met kinderen 28 %
Burgelijke staat Ongehuwd 53 % Gehuwd 32 % Gescheiden 8 % Verweduwd 7 %
Leeftijdsopbouw Personen 0 - 14 jaar. 13 % Personen 15 - 24 jaar. 22 % Personen 25 - 44 jaar. 23 % Personen 45 - 64 jaar. 21 % Personen 65+ 21 %
Aantal inwoners: 11120 Bevolkingsdichtheid: 7188 inwoners per km2;